กิจกรรมงานแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ ประจำปี ๒๕๕๗


งานกีฬาอบต.เกาะยอคัพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่๑๗

eXTReMe Tracker

     ระบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น: อบต.สะกอม(เทพา)
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
โดย: อบต.สะกอม(เทพา)
ประจำวันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

 

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:46)(วันที่:31 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) (ดู:28)(วันที่:31 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งราคากลางระบบปาปา (ดู:18)(วันที่:31 ก.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบริเวณซอยไชยชนะ-ถนนสายโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ดู:24)(วันที่:31 ก.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:20)(วันที่:31 ก.ค. 2557)
  • ดูข่าวทั้งหมด