กิจกรรมงานแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ ประจำปี ๒๕๕๗


งานกีฬาอบต.เกาะยอคัพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่๑๗

eXTReMe Tracker

     ระบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น: อบต.สะกอม(เทพา)
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
โดย: อบต.สะกอม(เทพา)
ประจำวันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

 

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: งบเดือนกรกฎาคม 57 (ดู:35)(วันที่:21 ส.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อยางแอสฟัทล์ (ดู:38)(วันที่:20 ส.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ (ดู:34)(วันที่:20 ส.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เส้นทางสุขภาพเขาน้อย (ดู:40)(วันที่:20 ส.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศประมูลเช่าทรัพย์ของเทศบาลตำบลคูเต่า (ดู:42)(วันที่:20 ส.ค. 2557)
  • ดูข่าวทั้งหมด