กิจกรรมงานแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ ประจำปี ๒๕๕๗


งานกีฬาอบต.เกาะยอคัพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่๑๗

eXTReMe Tracker

     ระบบเจ้าหน้าที่ 16ท้องถิ่น: อบต.สะกอม(เทพา)
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
โดย: อบต.สะกอม(เทพา)
ประจำวันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

 

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมืองสงขลา เนื่องจากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 23 ก.ค. และ 25 ก.ค. 57 (ดู:175)(วันที่:23 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: โลกซ้องประสานสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ บุคคลสำคัญของโลก (ดู:166)(วันที่:23 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ร่วมกันสรรหา "คนดีศรีสงขลา" ประเภทองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557 (ดู:168)(วันที่:23 ก.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ (ดู:185)(วันที่:23 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาลตำบลท่าช้าง (ดู:212)(วันที่:23 ก.ค. 2557)
  • ดูข่าวทั้งหมด